Proč zvolit Mzdový audit?

Mzdový audit vám odhalí nedostatky ve vedení mzdové a personální agendy vaší firmy. Provedeme detailní rozbor a kontrolu. Navrhneme nápravná opatření.

Jaké konkrétní podklady potřebujeme?

Ke kontrole mezd od vás budeme potřebovat kompletní agendu zpracovaných mezd za prověřované období - výpočet mezd včetně náhrad za dovolenou a překážek v práci, výpočet a odvody záloh na daň, roční zúčtování a srážková daň, pracovní neschopnosti, interní mzdový předpis nebo kolektivní smlouvu a další. Také prověříme oběh dokumentů a procesů při zpracování mezd s případným doporučením jejich optimalizace.

Co od nás obdržíte?

Získáte tak stanovisko nezávislého mzdového specialisty - auditora, který bude obsahovat zhodnocení současného stavu vašeho mzdového oddělení a doporučení do budoucna na základě našich zkušeností.

V rámci auditu mezd se nezaměřujeme pouze na dokumentaci, výpočty mezd a legislativu. Zajímají nás také interní procesy a postupy Vašich zaměstnanců: 

 • Oběh dokumentů a procesů při zpracování mezd s případným doporučením jejich optimalizace.
 • Způsob vedení pracovně-právní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody, atd.).
 • Výpočet mezd včetně náhrad za dovolenou a překážek v práci.
 • Plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.
 • Výpočet a odvody záloh na daň, roční zúčtování a srážková daň.
 • Správnost vedení mzdových a důchodových listů.
 • Správnost zdanění zaměstnaneckých benefitů.
 • Poskytování cestovních náhrad.
 • Plnění povinností při zaměstnávání cizinců.
 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 • Dodržování příplatků, odměn a limitů práce přesčas.
 • Výpočet průměrného výdělku a srážek ze mzdy.
 • Splatnosti a výplaty mezd.

Výhody spolupráce, které vám zefektivní podnikání:

 • jednoduchý systém spolupráce
 • vhodné pro firmy všech velikostí
 • diskrétní zpracování Mzdového auditu

Odhalte chyby a minimalizujte náklady spojené s chybným vedením mzdové a personální agendy. Obraťte se na nás!

§ 2023 - aktuální legislativa

Dbáme na vzdělávání všech našich pracovníků, všechny naše služby jsou vždy poskytovány v souladu s aktuálně platnou legislativou.