Vy nám poskytnete podklady pro zpracování mzdového auditu, my zkontrolujeme systém vedení mzdové a personální agendy a správnost samotného výpočtu mezd za dané období a v dohodnutý termín vám předáme výsledek našeho šetření i případná doporučení do budoucna. Ušetříte tak náklady za případné chyby odhalené kontrolou ze strany úřadů státní správy.

 

Proč zvolit Mzdový audit?

Vy nám poskytnete podklady, my provedeme detailní rozbor a kontrolu zpracování mzdové a personální agendy. Jednoduché, rychlé, efektivní.

Jaké konkrétní podklady potřebujeme?

Ke kontrole mezd od vás budeme potřebovat kompletní agendu zpracovaných mezd za prověřované období - výpočet mezd včetně náhrad za dovolenou a překážek v práci, výpočet a odvody záloh na daň, roční zúčtování a srážková daň, pracovní neschopnosti a další. Také prověříme oběh dokumentů a procesů při zpracování mezd s případným doporučením jejich optimalizace,

Co od nás obdržíte?

Získáte tak objektivní stanovisko nezávislého mzdového specialisty, který bude obsahovat zhodnocení současného stavu mzdového oddělení a doporučení managementu vaší firmy. Celou odpovědnost za provedení mzdového auditu nese naše firma.

V rámci auditu mezd se nezaměřujeme pouze na dokumentaci, výpočty mezd a legislativu. Zajímají nás také interní procesy a postupy Vašich zaměstnanců: 

 • Oběh dokumentů a procesů při zpracování mezd s případným doporučením jejich optimalizace.
 • Způsob vedení pracovně-právní dokumentace (pracovní smlouvy, dohody, atd.).
 • Výpočet mezd včetně náhrad za dovolenou a překážek v práci.
 • Plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.
 • Výpočet a odvody záloh na daň, roční zúčtování a srážková daň.
 • Správnost vedení mzdových a důchodových listů.
 • Správnost zdanění zaměstnaneckých benefitů.
 • Poskytování cestovních náhrad.
 • Plnění povinností při zaměstnávání cizinců.
 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 • Dodržování příplatků, odměn a limitů práce přesčas.
 • Výpočet průměrného výdělku a srážek ze mzdy.
 • Splatnosti a výplaty mezd.

Výhody spolupráce, které vám zefektivní podnikání:

 • jednoduchý systém spolupráce,
 • vhodné pro firmy všech velikostí,
 • diskrétní zpracování Mzdového auditu,

Zapomeňte na chyby a následné náklady spojené s chybným vedením mzdové a personální agendy! Obraťte se na nás!

Přesvědčte se

o správném vedení vaší mzdové a personální agendy ve vaší firmě. Mzdový audit vám dá odpověď na všechny vaše otázky v uvedené problematice.