140+ provedených auditů

U našich zákazníků jsme provedli více jak 140 auditů, bezchybnost mzdové a personální agendy byla zjištěna jen u 16% z nich.

29 let zkušeností v oboru

Za tuto dobu jsme nasbírali nejen spoustu profesních zkušeností, ale také jsme vybudovali tým motivovaných a spolehlivých lidí.

96 hodin na zpracování auditu

Nejpozději do této doby vám předáme výslednou Zprávu z auditu spolu s návrhem opatření na odstranění zjištěných závad.

ISO 9001 certifikace kvality

Jako jedna z mála firem z oboru účetnictví a mezd máme veškeré naše služby řádně certifikovány dle normy ISO 9001.

Zajistěte si provedení mzdového auditu vaší firmy. Důsledná kontrola mzdového účetnictví a personální evidence vás ujistí, že máte vlastní mzdové účetnictví v pořádku. Ušetříte za případné pokuty a penalizace ze strany kontrolních orgánů státní správy, plynoucí z chybné aplikace platných zákonných norem. Předejdete případným sporům s vašimi zaměstnanci.

 

Díky čemu je pro vás Mzdový audit přínosný?

Odhalíte chyby ve vedení mzdové a personální agendy, identifikujete neefektivní procesy ve firmě a získáte také doporučení pro změny, které povedou k větší efektivitě práce.

Jak funguje Mzdový audit v praxi?

Prověříme veškeré vaše personalně-mzdové agendy, a to v rozsahu podle vašeho požadavku buď jako celek nebo metodou vzorkování podle dohodnutého klíče. Následně pro vás vypracujeme auditní zprávu.

Mzdový audit vám zajistí prověření vaší mzdové a personální agendy a její soulad s platnými právními předpisy.

Výsledkem je odhalení nedostatků plynoucích z aplikace již neaktuálních legislativních norem, nebo chyby v samotných výpočtech mezd a povinných odvodů.

Pokud potřebujete pomoc s kompletně celou problematikou v personálně-mzdové oblasti vaší firmy, využijte službu MZDOVÝ OUTSOURCING.

Výhody, které jinde nenajdete:

  • Prověříme vaši mzdovou agendu na úrovni procesů, samotného zpracování mezd, reportingu až po správnost výplat, soulad s aktuální legislativou a odesílání mezd na účty vašich zaměstnanců.
  • Předejdeme vzniku chyb a příčin sporů se zaměstnanci při nesprávném výpočtu mezd.
  • Odhalíme chyby při zpracování mezd a zamezíme vzniknu nedoplatků, penále a dalších nepříjemností.
  • Jako jedna z mála účetních společností v České republice vlastníme certifikaci ISO 9001.
  • Rozsah zpracování Mzdového auditu si určujete jen vy sami.
  • Za bezpečností a diskrétností všech předaných informací si stojíme.
  • Neustále se vzděláváme a sledujeme nejnovější změny v legislativě.

Odhalte chyby a minimalizujte náklady spojené s chybným vedením mzdové a personální agendy. Obraťte se na nás!

§ 2023 - aktuální legislativa

Dbáme na vzdělávání všech našich pracovníků, všechny naše služby jsou vždy poskytovány v souladu s aktuálně platnou legislativou.