100+ provedených auditů

U našich zákazníků jsme provedli více jak 100 auditů, bezchybnost mzdové a personální agendy byla zjištěna jen u 14% z nich.

24 let zkušeností v oboru

Za tuto dobu jsme nasbírali nejen spoustu profesních zkušeností, ale také jsme vybudovali tým motivovaných a spolehlivých lidí.

96 hodin na zpracování auditu

Nejpozději do této doby vám předáme výslednou Zprávu z auditu spolu s návrhem opatření na odstranění zjištěných závad.

ISO 9001 certifikace kvality

Jako jedna z mála firem z oboru účetnictví a mezd máme veškeré naše služby řádně certifikovány dle normy ISO 9001.

Zvolte správný směr vašeho podnikání a zajistěte si provedení mzdového auditu vaší firmy. Důsledná kontrola mzdového účetnictví a personální evidence vás ujistí, že máte vlastní mzdové účetnictví v pořádku. Ušetříte za případné pokuty a penalizace ze strany kontrolních orgánů státní správy, plynoucí z chybné aplikace platných zákonných norem. Předejděte případným sporům s vašimi zaměstnanci.

 

Díky čemu je pro vás Mzdový audit přínosný?

Na trhu působíme již 24 let. Za profesionální práci, kterou pro vás celou tu dobu odvádíme, jsme získali certifikát ISO 9001.

S námi odhalíte chyby ve vedení mzdové a personální agendy, identifikujete neefektivní procesy ve firmě a získáte také doporučení pro změny, které povedou k větší efektivitě práce.

Jak funguje Mzdový audit v praxi?

Pravidelně si vedete mzdové účetnictví vlastními silami. S námi následně můžete odhalit chyby, které se během výpočtu mezd mohly vyskytnout.

Mzdový audit vám zajistí prověření vaší mzdové a personální agendy.

Výsledkem je odhalení nedostatků plynoucích z aplikace již neaktuálních legislativních norem, nebo chyby v samotných výpočtech mezd a povinných odvodů. Očekávat můžete poradenské služby v nadstandardním rozsahu a kvalitě.

Pokud potřebujete pomoct kompletně s celou problematikou v personálně-mzdové oblasti vaší firmy, využijte službu MZDOVÝ OUTSOURCING.

Výhody, které jinde nenajdete:

  • Prověříme vaši mzdovou agendu na úrovni procesů, samotného zpracování mezd, reportingu až po správnost výplat, soulad s aktuální legislativou a odesílání mezd na účty vašich zaměstnanců.
  • Předejdeme vzniku chyb a příčin sporů se zaměstnanci při nesprávném výpočtu mezd.
  • Odhalíme chyby při zpracování mezd a zamezíme vzniknu nedoplatků, penále a dalších nepříjemností.
  • Jako jedna z mála účetních společností v České republice vlastníme certifikaci ISO 9001.
  • Rozsah zpracování Mzdového auditu si určujete jen vy sami.
  • Za bezpečností a diskrétností všech předaných informací si stojíme.
  • Neustále se vzděláváme a sledujeme nejnovější změny v legislativě.

Zapomeňte na chyby a následné náklady spojené s chybným vedením mzdové a personální agendy! Obraťte se na nás!

Přesvědčte se

o správném vedení vaší mzdové a personální agendy ve vaší firmě. Mzdový audit vám dá odpověď na všechny vaše otázky v uvedené problematice.